DOBRE rozwiązania

Towarzyszymy naszemu Klientowi w wędrówce przez gąszcz
niezrozumiałych przepisów. Wyjaśniamy znaczenie prawa.
Wskazujemy DOBRE rozwiązania. 

Dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i zespołem ludzi.

 

 

Jak działamy?

Oferujemy porady i analizy prawne, przygotowanie opinii prawnych, doradztwo w negocjacjach, a tak-
że pełną reprezentację interesów Klienta w postę-
powaniu przed sądami oraz innymi organami. Zapewniamy naszym Klientom zastępstwo proceso-
we przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi (komornikiem, naczelnikami urzędów skarbowych i celnych), a także w arbitrażu i przed sądami polubownymi.

Przedsiębiorcy

Już wkrótce więcej informacji specjalnie dla Państwa